DAFTAR KPM BLT DANA DESA PAJERUAN
TAHUN ANGGARAN 2020-2021
No Nama Alamat NIK No. KK
1 HOTIJAH Dusun   Burnih Onjur 3527064107730174 3527061904067186
2 SANIYEH Dusun Burnih   Oloh 3527064307860009 3527062003120007
3 SITI NUR   JANNAH Dusun Burnih   Onjur 3527064107983415 3527060702200005
4 JUMIATI Dusun Burnih   Onjur 3527064905820003 3527061910100524
5 MARSIYAH Dusun Burnih   Oloh 3527064107540018 3527061903120054
6 NUR HALILAH Dusun Burnih   Oloh 3526146507790001 3527061904120004
7 MIDAN Dusun Burnih   Oloh 3527060811630001 3527062701120009
8 MUKIMAH HJI Dusun Burnih   Oloh 3527064107580203 3527061904065298
9 TOHIR Dusun Burnih   Oloh 3527060107771888 3527061810100290
10 PURI Dusun Burnih   Oloh 3527061107660008 3527060204120006
11 MUSINTEN Dusun Burnih   Oloh 3527064105760010 3527060304140006
12 SAMARAH Dusun Burnih   Oloh 3527061104910004 3527060705200004
13 NORPA'E Dusun Burnih   Onjur 3527062104880007 3527060811100019
14 FARIDAH Dusun Burnih   Oloh 3527064107762096 3527063107170009
15 JAMINTEN Dusun Burnih   Oloh 3527064107501479 3527061605180004
16 MASHODI Dusun Burnih   Oloh 3527061106800003 3527062602190005
17 SUTI'AH Dusun Burnih   Onjur 3527064107651883 3527063101120040
18 SATDUNA Dusun Burnih   Oloh 3527064107601851 3527061605180014
19 HOSNA Dusun   Burnih 3527066510630002 3527062205130007
20 SLAMAH Dusun Burnih   Oloh 3527065101770002 3527062010100005
21 NAYA Dusun Burnih   Oloh 3527064107580513 3527062212100001
22 JUNAIDEH Dusun Burnih   Onjur 3527064107541439 3527061609140002
23 NANGGI Dusun Burnih   Oloh 3527060107581401 3527060709110016
24 SAWEWI Dusun Burnih 3527060206840003 3527060405100002
25 MARQIYAH Dusun Burnih   Oloh 3527065112600003 3527062602120013
26 MOSTAMA Dusun Burnih   Oloh 3527064107540144 3527061405100014
27 HATIMAH Dusun Burnih   Oloh 3527065304810001 3527063101080250
28 SARNIMIN Dusun   Burnih 3527060207700005 3527061910100614
29 YESIDUL ARIFIN Dusun Burnih   Oloh 3527060701610001 3527061510100456
30 STOLI Dusun Burnih   Oloh 3527060107440039 3527061510100651
31 MUSLIMAH Dusun Burnih   Onjur 3527065505830004 3527061305200015
32 HASIR Dusun Burnih   Oloh 3527061007490001 3527060803120011
33 BERTI Dusun Burnih   Oloh 3527066803770001 3527060102080068
34 MARIYEH Dusun Burnih   Oloh 3527064508580002 3527062212100005
35 SAK ADEH Dusun Burnih   Oloh 3527066004751708 3527061910100588
36 SAMUNI Dusun Burnih   Oloh 3527065409620006 3527062701120011
37 MUFIDEH Dusun Burnih   Oloh 3527067008610001 3527061510100649
38 SUMARYAH Dusun Burnih   Oloh 3527064107521252 3527060803120061
39 MAUFIROH Dusun Burnih   Oloh 3527065508920006 3527060304180009
40 RIMAN Dusun Burnih   Onjur 3527060107511462 3527062701120014
41 SUNI Dusun Burnih   Onjur 3527065107560001 3527061910100529
42 RODIMAH Dusun Burnih   Onjur 3527064601750003 3527061910100682
43 HOLILAH Dusun Burnih   Oloh 3527064107752240 3527062111180006
44 JUMAK Dusun Burnih   Onjur 3527064107570040 3527061904067208
45 B. SUPI'AH Dusun Burnih   Onjur 3527066205500001 3527061910100738
46 SLAMAH Dusun Burnih   Onjur 3527061506760005 3527061205200012
47 MUTIMAH Dusun Burnih   Onjur 3527064603760004 3527062003120014
48 MUJAMI Dusun Burnih   Onjur 3527064308580002 3527061903120052
49 HADIYEH Dusun Burnih   Onjur 3527064107461165 3527060204120004
50 HANAFI Dusun Burnih   Onjur 3527060107812230 3527062402200004
51 SIDIQ Dusun Burnih   Onjur 3527060107601432 3527061910100726
52 MUZEKKI Dusun Burnih   Oloh 3527060107873140 3527060908170002
53 MARIDA Dusun Burnih   Oloh 3527065804520001 3527061810100192
54 HJ. SIDEH Dusun Burnih   Onjur 3527064712550003 3527061910100728
55 HALIL Dusun Burnih   Onjur 3527060107550047 3527061810100266
56 UJI Dusun Burnih   Onjur 3527060403450001 3527060204120003
57 MOMAYA Dusun Burnih   Onjur 3527064107630156 3527060102160013
58 HALIMAH Dusun Burnih   Oloh 3527066103630001 3527063107170012
59 CONG ASNAMIN Dusun Burnih   Onjur 3527060802710008 3527061910100685
60 HALIMAH Dusun Burnih   Onjur 3527064107681650 3527061811100007
61 MUYAH Dusun Burnih   Onjur 3527064703640005 3527062009110003
62 RUMMI Dusun Burnih   Onjur 3527066111760001 3527061910100747
63 USLINA Dusun Burnih   Onjur 3527064107930629 3527063101120045
64 SUSANAH Dusun Burnih   Oloh 3527065812900003 3527061502180006
65 WESILAH Dusun Burnih   Oloh 3527066005980005 3527061405190014
66 ROFIAH Dusun Burnih   Onjur 3527062508880001 3527062906120001
67 RASBIYEH Dusun Burnih   Onjur 3527064107651992 3527062807170002
68 HJ. MARINTEN Dusun Burnih   Oloh 3527065106770007 3527061508120005
69 NADIYEH Dusun   Burnih 3527065105850006 3527060207190001
70 HJ. FATIMA Dusun   Burnih 3527064107421075 3527060411100010
71 TIMAH Dusun Burnih   Onjur 3527065108590003 3527061910100715
72 SURIYEH Dusun Burnih   Oloh 3527064112550001 3527061304200010
73 SAHRIMAH Dusun Burnih   Oloh 3527064107943275 3527061609190016
74 SHAKDIYEH Dusun   Pajeruan 3527064807620002 3527061405200009
75 LATIPAH Dusun Burnih   Onjur 3527064107003434 3527060108170001
76 MUSAYYIDEH Dusun Burnih   Onjur 3527066104900001 3527061910100553
77 WARYONO Dusun Burnih   Oloh 3527060107691852 3527061610170003
78 MARIDIN Dusun Burnih   Oloh 3527061104640002 3527062905120005
79 ROHIMAH Dusun   Burnih 3527065108880007 3527062904100020
80 MISNATUN Dusun Burnih   Onjur 3527060104700008 3527062904200006
81 SITIYAH Dusun Burnih   Onjur 3527064107550063 3527060509120008
82 TIMMAH Dusun Burnih   Oloh 3527064211780009 3527060505200023
83 NOER FADILAH Dusun Burnih   Oloh 3527065508822146 3527060102080072
84 MARLANGEN Dusun Burnih   Oloh 3527064107530033 3527061903120057
85 BEIRI Dusun Burnih   Oloh '3527060702800014 3527061305200016
86 RATTINA Dusun Burnih   Oloh 3527064203560005 3527061305200017
87 SLAMA Dusun Burnih   Oloh 3527064102550004 3527061305200018
88 UMMAH Dusun Burnih   Oloh 3527064706010002 3527061305200017
89 HOSEH Dusun Burnih   Onjur 3527060107933065 3527061205200011
90 SUMIATI Dusun Burnih   Oloh 3527066508960002 3527061311190006
91 SITI MASRU'AH Dusun Burnih   Oloh 3527064406890009 3527062707120002
92 MARSUKI Dusun Burnih   Oloh 3527060107910723 3527063110180001
93 B PATIMA Dusun   Batukombung 3527064411500002 3527062112100005
94 YAMAH Dusun   Tokombung 3527064107701674 3527061510100144
95 SYAIFUL BAHRI Dusun   Batukombung 3527060409810008 3527060803120039
96 HJ. MARSUNA Dusun   Batukombung 3527064102520001 3527062010100297
97 RASIMAH Dusun   Batukombung 3527064107401219 3527062112100017
98 ALIH Dusun   Takombung 3527061206650001 3527061510100400
99 SALU Dusun   Batukombung 3527065402530002 3527061510100164
100 ROKAYYEH Dusun   Batukombung 3527064403640004 3527060203110011
101 NORHENI Dusun   Batukombung 3527064205810005 3527061410100818
102 MURINTI Dusun   Batukombung 3527064107661455 3527062810130020
103 KIPTIYAH Dusun   Batukombung 3527064107822226 3527062011170006
104 FITRIYAWATI Dusun   Batukombung 3527066105940003 3527060801160003
105 MANIJA Dusun   Batukombung 3527066111250001 3527061510100068
106 SUMBAR Dusun   Batukombung 3527060107561209 3527063008100015
107 SUTIMAH Dusun   Takombung 3527064107501186 3527061510100149
108 SANI Dusun   Batukombung 3527064905660002 3527062112100019
109 WEKKI Dusun   Takombung 3527060107781934 3527061510100394
110 HAYYATI Dusun   Batukombung 3527064107751807 3527061510100115
111 FATILAH Dusun   Batukombung 3527065206940006 3527062807150009
112 HAMIMAH Dusun   Batukombung 3527066007750005 3527062908120006
113 HAMIDEH Dusun   Batukombung 3527064407540002 3527061410100687
114 GUNJEK Dusun   Batukombung 3527063009760003 3527061510100124
115 ST. MASFUFAH Dusun   Batukombung 3527065506870005 3527060411150003
116 MUKMINA Dusun   Takombung 3527064107610190 3527062112100024
117 RIMAYYEH Dusun   Takombung 3527065202680002 3527060803120051
118 KASMA Dusun   Batukombung 3527064107551518 3527060803120063
119 MUGENI Dusun   Batukombung 3527060107300038 3527061804062169
120 B. BURHEM Dusun   Batukombung 3527064801600002 3527061410100876
121 B HADIMAH Dusun   Batukombung 3527064107411027 3527062112100022
122 SANIMAH Dusun   Batukombung 3527064107651466 3527061410100883
123 IMROATUL   HASANAH Dusun   Batukombung 3527065105940006 3527061408130013
124 SIYEH Dusun   Batukombung 3527065401650002 3527060502160004
125 ARMIJA Dusun   Batukombung 3527065512530001 3527062506100006
126 SLIMAH Dusun   Batukombung 3527064107491104 3527061804061092
127 MARINI Dusun   Batukombung 3527064107570128 3527061804061064
128 ALIYEH Dusun   Batukombung 3527065707760003 3527063001120069
129 SARITI Dusun   Batukombung 3527064107531210 3527062110100060
130 BUANI Dusun   Batukombung 3527064205600005 3527062112100018
131 RUPAH Dusun   Batukombung 3527065402610001 3527060704110001
132 SAMADI Dusun   Batukombung 3527064307450003 3527061304100003
133 ABDUL NA'IM Dusun   Batukombung 3527060107671576 3527061001240001
134 MATTALIH Dusun   Batukombung 3527061009540001 3527062809110008
135 MUAYYENAH Dusun   Batukombung 3527065005950003 3527060203120008
136 H.   MAHRUS Dusun   Tangkat Timur 3527061104700002 3527062406100020
137 NASIA Dusun Tangkat Timur 3527064307751729 3527060707100031
138 UNO Dusun Tangkat Timur 3527060107681681 3527062811110023
139 MODIN Dusun Tangkat Timur 3527060107540041 3527061804063335
140 MUSJEDIN Dusun Tangkat Timur 3527061107750005 3527061810100619
141 SATTORI Dusun Tangkat Timur 3527062008810001 3527060704200006
142 NARTO Dusun Tangkat Timur 3527060302780002 3527063004120012
143 MUTARI Dusun Tangkat Timur 3527062805800002 3527061907130003
144 NADIN Dusun Tangkat Timur 3527061102850005 3527062712100001
145 JUMRIYEH Dusun Tangkat Timur 3527065110000002 3527060212190017
146 KHOIRUDDIN Dusun Tangkat Timur 3527061010800016 3527061709150002
147 MISRIYEH Dusun Tangkat Timur 3527064107802838 3527061607130017
148 PUSIRI Dusun Tangkat Timur 3527061206801998 3527060803120016
149 ABD. HAMID Dusun Tangkat Timur 3527062003850003 3527062003850003
150 HOLILI Dusun Tangkat Timur 3527060107530227 3527061804063366
151 SARIP Dusun Tangkat Timur 3527061205830006 3527061403110005
152 SAKTUMA Dusun Tangkat Timur 3527065411800001 3527060806170006
153 ZEINI Dusun Tangkat Timur 3527060807930004 3527061509170004
154 SITTI HOTIJEH Dusun Tangkat Timur 3527066005900004 3527061810100424
155 SUHAMAH Dusun Tangkat Timur 3527064107983201 3527060503150005
156 HOBIR Dusun Tangkat Timur 3527061112900004 3527062507110009
157 SAMSUL Dusun Tangkat   Timur 3527060708783301 3527061110100008
158 SA'DIYEH Dusun Tangkat Timur 3527065104620001 3527062306100012
159 ZEINIYEH Dusun Tangkat Timur 3527065308812081 3527062306160004
160 LIHAN Dusun Tangkat Timur 3527061605800006 3527060909110011
161 SATON Dusun Tangkat Timur 3527061102820002 3527061810100598
162 MISNADIN Dusun Tangkat Timur 3527060107963067 3527062708190004
163 MAIMON AF Dusun Tangkat Timur 3527060610850007 3527061812190002
164 SAPRAWI Dusun Tangkat Timur 3527060107902866 3527062511130014
165 MUK   'EDEH Dusun   Lonnangkah 3527065207900006 3527062906150010
166 TOLI Dusun Lonnangkah 3527062006680003 3527063006100010
167 SUHAYRIYEH Dusun Lonnangkah 3527065406910004 3527060602140002
168 RASMAYEH Dusun Lonnangkah 3527065202600005 3527060803120066
169 SANIMAH Dusun Lonnangkah 3527066406650001 3527060806100002
170 MARHUMAH Dusun Lonnangkah 3527064107802703 3527060606110016
171 TURIYAH Dusun Lonnangkah 3527065294600003 3527062110100064
172 HOSIYEH Dusun Lonnangkah 3527064107973435 3527060309180002
173 ROKIDEH Dusun Lonnangkah 3527064702830001 3527062909100020
174 SUPIAH Dusun Lonnangkah 3527064204580002 3527060911100001
175 ILMIYAH Dusun Lonnangkah 3527065912960001 3527061406170007
176 SUMIATI Dusun Lonnangkah 3527066107900003 3527061508180007
177 BERI Dusun Lonnangkah 3527065210850003 3527062010100138
178 HANAFI Dusun Lonnangkah 3527060604790002 3527062010100239
179 HJ. JANI Dusun Lonnangkah 3527064211510001 3527062110100008
180 MITRAWI Dusun Lonnangkah 3527062804600003 3527062110100041
181 JUHADI Dusun Lonnangkah 3527063005710001 3527061804062249
182 MATHASAN Dusun Lonnangkah 3527061605670002 3527062110100012
183 ESA Dusun Lonnangkah 3527064607700007 3527062010100180
184 SYAIFUL ANAM Dusun Lonnangkah 3527060511880004 3527060512160002
185 NASRIMA Dusun Lonnangkah 3527064702500005 3527062010100032
186 MISDIN Dusun Lonnangkah 3527060705600002 3527062010100258
187 MUSTAJAB Dusun Lonnangkah 3527062206700001 3527062010100308
188 MATJELAH Dusun Lonnangkah 3527063004550001 3527062010100176
189 ISTIQOMAH Dusun Lonnangkah 3527066311930001 3527062901150004
190 HAIDI Dusun Lonnangkah 3527060104892577 3527061511160001
191 SANIYEH Dusun Lonnangkah 3527066809780001 3527060404120016
192 NOR SIDEH Dusun Lonnangkah 3527064607710003 3527061804065554
193 MASRITI Dusun Lonnangkah 3527065207520002 3527062509170001
194 FIAH Dusun Lonnangkah 3527064107600026 3527062010100011
195 MAIMUNA Dusun Lonnangkah 3527065106920002 3527060502180001
196 SULIMAN Dusun Lonnangkah 3527060702630002 3527062811170005
197 MARTOYO Dusun Lonnangkah 3527060602600003 3527062110100021
198 HODERI Dusun Lonnangkah 3527062612720001 3527062010100355
199 SANI Dusun Lonnangkah 3527064107003717 3527061311190008
200 MABTSUTSAH Dusun Lonnangkah 3527064307760003 3527062010100039
201 LINA Dusun Lonnangkah 3527064912580001 3527062010100058
202 BUNIDIN Dusun Lonnangkah 3527060107460020 3527061804066630
203 PARIDI Dusun Lonnangkah 3527060407800006 3527061911100011
204 MUSLIMA Dusun Lonnangkah 3527065108600001 3527062010100142
205 MISTI Dusun Lonnangkah 3527065007400002 3527062408100015
206 MUSTAJI Dusun Lonnangkah 3527060706670003 3527060509170001
207 JUMRIYEH Dusun Lonnangkah 3527064205880003 3527062010100065
208 MARDIYA Dusun Lonnangkah 3527065208450001 3527062010100419
209 HOIRUDIN Dusun Lonnangkah 3527061505640001 3527062010100195
210 JEMAH Dusun Lonnangkah 3527064711580002 3527062010100279
211 SURATI Dusun Lonnangkah 3527067007610001 3527062010100050
212 RIYAH Dusun Lonnangkah 3175046802510005 3527062201200003
213 BESRAWI Dusun Lonnangkah 3527061004870013 3527060803120045
214 BEKIL Dusun Lonnangkah 3527060107983226 3527060205180002
215 JUATI Dusun Lonnangkah 3527064906800004 3527060902160011
216 B. NADI Dusun Lonnangkah 3527065703390001 3527062010100040
217 HADIMA Dusun Lonnangkah 3527064107580054 3527062010100069
218 SANIMAN Dusun Lonnangkah 3527060107511229 3527062801111220
219 SUBEIDEH Dusun Lonnangkah 3527065108870004 3527062610100645
220 BUSAMA Dusun Lonnangkah 3527064204570001 3527060706100032
221 AMINA Dusun Lonnangkah 3527065507600003 3527062010100076
222 JUMAANI Dusun Lonnangkah 3527066011600004 3527062004110010
223 NOR HAYATI Dusun Lonnangkah 3527064306830009 3527062802170005
224 SAMATI Dusun Lonnangkah 3527064508700003 3527062010100128
225 NORIDIN Dusun Lonnangkah 3527061804560001 3527060103110007
226 NASIYEH Dusun Lonnangkah 3527064507800003 3527062010100111
227 SALAMAH Dusun Lonnangkah 3527065110820005 3527061402120053
228 BUSIN Dusun Lonnangkah 3527060207660003 3527062010100177
229 SADIRMAN Dusun Lonnangkah 3527061802660002 3527062110100005
230 MOSAWI Dusun Lonnangkah 3527060107540120 3527062010100236
231 MUNAMI Dusun Lonnangkah 3527064702910008 3527062110100058
232 MUNILI Dusun Lonnangkah 3527061802700005 3527061802700005
233 MABRUHAH Dusun Lonnangkah 3527066105900006 3527063105170003
234 SALEH Dusun Lonnangkah 3527061107620001 3527062010100331
235 SAMI Dusun Lonnangkah 3527065110850008 3527062010100272
236 ASMATI Dusun Lonnangkah 3527061912500001 3527062110100004
237 SULIMAH Dusun Lonnangkah 3527065112560001 3527062010100214
238 HALIMA Dusun Lonnangkah 3527064102872435 3527061511180006
239 SAPIK Dusun Lonnangkah 3527062910550001 3527060803120066
240 HAMMAH Dusun Lonnangkah 3527064907630002 3527062010100327
241 ABDUL FATTAH Dusun Lonnangkah 3527060110850007 3527062111170009
242 MAMNOAH Dusun Lonnangkah 3527064107930495 3527061007140003
243 ROYATI Dusun Lonnangkah 3527064609960003 3527061811160001
244 KOYYIMAH Dusun Lonnangkah 3527064904950008 3527064904950008
245 HJ   MISRIYEH Dsn   Tangkat Utara 3527064903650004 3527060102110001
246 NORIMA Dsn Tangkat Utara 3527064107631514 3527062301111103
247 SIDAH Dsn Tangkat Utara 3527065603550002 3527063004200013
248 ACH. YESID Dsn Tangkat Utara 3527060803870007 3527062701120057
249 JEDI Dsn Tangkat Utara 3527061105720006 3527060401160003
250 SIFUL Dsn Tangkat Utara 3527061005940003 3527061105200018
251 UMMIH B.   HORIRI Dsn Tangkat Utara 3527064107541424 3527062901130011
252 SALAMIN Dsn Tangkat Utara 3527060711900013 3527060504120011
253 TUMAYYEH Dsn Tangkat Utara 3527065402770002 3527061105200020
254 MAT ROMLI Dsn Tangkat Utara 3527062211820003 3527060501120010
255 MIDEH Dsn Tangkat Utara 3527064107461160 3527062903120004
256 DIMA Dsn Tangkat Utara 3527064107551550 3527061805150005
257 ASNIRI Dsn Tangkat Utara 3527061006720000 3527062311100012
258 BUTINI Dsn Tangkat Utara 3527064107671633 3527062301111055
259 HASAN Dsn Tangkat Utara 3527061304810006 3527060205130003
260 SAIYEDI Dsn Tangkat Utara 3527060107611463 3527062701120055
261 DESIMA Dsn Tangkat Utara 3527065102870004 3527061210100019
262 MARDIJA Dsn Tangkat Utara 3527066101460001 3527061810100914
263 MISNATAH Dsn Tangkat Utara 3527065108890005 3527061709130011
264 SULAN Dsn Tangkat Utara 3527061402720002 3527061205200006
265 AHMAT FAISAL Dsn Tangkat Utara 3527061206900007 3527061809180019
266 SAREATI Dsn Tangkat Utara 3527064208540001 3527060409140002
267 MA'IE Dsn Tangkat Utara 3527064710850001 3527063004200012
268 HJ. SUHAMA Dsn Tangkat Utara 3527064107631513 3527064107631513
269 MISNATI Dsn Tangkat Utara 3527065704880004 3527061009120004
270 MUSTOPA Dsn Tangkat Utara 3527060302920003 3527060904200005
271 MOH AMAR Dsn Tangkat Utara 3526113112700052 3527062701200002
272 NASUKI Dsn Tangkat Utara 3527060203890015 3527062207140021
273 KAMI Dsn Tangkat Utara 3527061902550002 3527061205200007
274 SUDI Dsn Tangkat Utara 3527061102860005 3527060602140002
275 MUALLAM Dsn Tangkat Utara 3527060101750002 3527061505200006
276 H. MATNOR Dsn Tangkat Utara 3527060107561350 3527060703120018
277 P. NOTO Dsn Tangkat Utara 3527060107611450 3527062401120012
278 SAHURI Dsn Tangkat Utara 3527060411850001 3527061009180004
279 MUASAN Dsn Tangkat Utara 3527061002950004 3527061105200015
280 AHMADI Dsn Tangkat Utara 3527060107852525 3527062309180001
281 SULAIMAN Dsn Tangkat Utara 3527060803880003 3527060603150003
282 TUNA Dsn Tangkat Utara 3527060107611397 3527061311180001
283 FITRI Dsn Tangkat Utara 3527064403950005 3527060110180006
284 ATDI Dsn Tangkat Utara 3527060107883185 3527061301200003
285 NARAH Dsn   Tangkat Barat 3527061711590001 3527062803110011
286 MUDESIR Dsn Tangkat   Barat 3527104106740001 3527062004200013
287 SARIPAH Dsn Tangkat   Barat 3527064107560025 3527061804064455
288 P. ERRAM Dsn Tangkat   Barat 3527060107550654 3527060803120031
289 MOHAMAD   SAMSUL Dsn Tangkat   Barat 3527060211880004 3527060403150001
290 SA'ER Dsn Tangkat   Barat 3527060107742123 3527060807190009
291 SATUMAN Dsn Tangkat   Barat 3527060102750006 3527061910100408
292 SEINAL Dsn Tangkat   Barat 3527061007010007 3527061205200016
293 MOH. TOHIR Dsn Tangkat   Barat 3527062302700003 3527062009110004
294 SUPA'I Dsn Tangkat   Barat 3527060704760001 3527060506120007
295 ABDUL HAMID Dsn Tangkat   Barat 3527060503890002 '3527062301190007
296 MUDIRI Dsn Tangkat   Barat 3527060107892905 3527060702200006
297 KABI Dsn Tangkat   Barat 3527060409680003 3527060309120013
298 MISGAN Dsn Tangkat   Barat 3527062107780001 3527061804065490
299 KASINO Dsn Tangkat   Barat 3527060107591400 3527061811100008
300 JUMRIYEH Dsn Tangkat   Barat 3527064107631553 3527060506120009
301 HJ. ARTIMAH Dsn Tangkat   Barat 3527064107591494 3527062002130004
302 BUSI'A Dsn Tangkat   Barat 3527065605600001 3527060602120018
303 MARYEMAH Dsn Tangkat   Barat 3527065007690003 3527060803120072
304 TAMBEL Dsn Tangkat   Barat 3527065107690004 3527060212130011
305 JUNI Dsn Tangkat   Barat 3527065105870011 3527062907160017
306 SULIYAH Dsn Tangkat   Barat 3527066209890001 3527062412130005
307 SARI'AH Dsn Tangkat   Barat 3527064706720005 3527063005120004
308 NISA Dsn Tangkat   Barat 3527064802630002 3527063101120002
309 MUHAMMAT Dsn Tangkat   Barat 3527061706790006 3527062411150009
310 BUNARI Dsn Tangkat   Barat 3527064712500002 3527062508100002
311 SUGENG Dsn Tangkat   Barat 3172022709780014 3527062009170001
312 MARITI Dsn Tangkat   Barat 3527065202680001 3527063101120049
313 UMAR Dsn Tangkat   Barat 3527060902910005 3527062208140008
314 SYAIFUL Dsn Tangkat   Barat 3527022010910003 3527062108180014
315 ISMAEL Dsn Tangkat   Barat 3527060106640002 3527061907160001
316 SAHILAM Dsn Tangkat   Barat 3527060107631500 3527060705200003
317 KHOMSEH Dsn Angkat   Barat 3527064907990005 3527061011160006
318 JUMA'ATI Dsn Angkat   Barat 3527065101700003 3527061910100361
319 M. SAIFUL   WIJAYA Dsn Angkat   Barat 3527062611790002 3527063101120012
320 KESAP Dsn Angkat   Barat 3527060112710008 3527061801110003
321 JUMAIYEH Dsn Tangkat   Barat 3527064211870002 3527063011180001
322 MISNATI Dsn Tangkat   Barat 3527064107530378 3527061306150017
323 JUDRI Dsn Tangkat   Barat 3527060107913170 3527062003140006
324 RUMAN Dsn Tangkat   Barat 3527060806730002 3527060803120017
325 FAISAL Dsn Tangkat   Barat 3172060205891001 3527062106170001
326 RIDOI Dsn Tangkat   Barat 3527060107893075 3527062701120028
327 NINTEN Dusun   Lek Kolek 3527064107631612 3527061012150007
328 PUSARI Dusun Lek Kolek 3527064107903569 3527061109170004
329 JUDAH Dusun Lek Kolek 3527065107830004 3527061701190005
330 ARJAMA Dusun Lek Kolek 3527064711700002 3527063007100017
331 TIHAH Dusun Lek Kolek 3527064805750007 3527062812150007
332 HJ. NOR ASIYA Dusun Lek Kolek 3527105002840006 3527060102160010
333 SADIRI Dusun Lek Kolek 3527060107501367 3527060110190004
334 ZEHROH Dusun Lek Kolek 3527065201970006 3527060405200002
335 TORIQ   MUHAMMADI Dusun Lek Kolek 3527061007920008 3527062208170003
336 BUSIMAH Dusun Lek Kolek 3527064107832643 3527062511130010
337 PAISEH Dusun Lek Kolek 3527065606830006 3527060702120001
338 TOYO Dusun Lek Kolek 3527092505750002 3527060310180003
339 MOH. SAFIE Dusun Lek Kolek 3527062508930004 3527061612150004
340 SAPIYEH Dusun Lek Kolek 3527065212750003 3527061910100068
341 HORRIYAH Dusun Lek Kolek 3527064107802105 3527062811180005
342 NAJIB Dusun Lek Kolek 3527060107812424 3527061306150009
343 NOR HASANAH Dusun Lek Kolek 3527064107802748 3527060702150001
344 SURANTEN Dusun Lek Kolek 3527064107771906 3527061810101074
345 MUARIF Dusun Lek Kolek 3527061405850010 3527061306150010
346 NATJUHRI Dusun Lek Kolek 3527060107993303 3527061703200009
347 PURI Dusun Lek Kolek 3527060705840002 3527061910100050
348 ABD. WAHED Dusun Lek Kolek 3527060107900175 3527060409180008
349 TOMIRI Dusun Lek Kolek 3527060707820005 3527060904120008
350 SUMAYYAH Dusun Lek Kolek 3527066005920001 3527062611190006
351 ASNAWI Dusun Lek Kolek 3527060107702314 3527061012150005
352 BEDWI Dusun Lek Kolek 3527060107822551 3527060204150002
353 SAYYATI Dusun Lek Kolek 3527067007750002 3527062008150009
354 ATDIYAH Dusun Lek Kolek 3527064107641532 3527061910100085
355 TARIM Dusun Lek Kolek 3527060506650003 3527061812150001
356 JOHAN Dusun Lek Kolek 3527060107762088 3527060908140004
357 HAMIDAH Dusun Lek Kolek 3527065901890006 3527060308110005
358 SANIMA Dusun Lek Kolek 3527064302850004 3527061002160012
359 NIMAN Dusun Lek Kolek 3527060107913197 3527061201160008
360 SARIDIN Dusun Lek Kolek 3527082207620001 3527062901160005
361 MARNIYEH Dusun Lek Kolek 3527066006820006 3527061012150006
362 MOH. SOLEH Dusun Lek Kolek 3527060107913086 3527061908150015
363 ROMAYYAH Dusun Lek Kolek 3527064107621446 3527060509110013
364 SAWEDI Dusun Lek Kolek 3527091510930004 3527062602190002
365 SAMUKI Dusun Lek Kolek 3527060107842737 3527061901120009
366 PARIYEH Dusun Lek Kolek 3527064610600003 3527063004100004
367 SUMTIYEH Dusun Lek Kolek 3527066405880001 3527061403190001
368 RUBEIDEH Dusun Lek Kolek 3527065206820006 3527062511190003
369 MAT HADI Dusun Lek Kolek 3527060107812349 3527062501120006
370 MAT SALEH Dusun Lek Kolek 3527060107932858 3527060104190007
371 NURUL IKSAN Dusun Lek Kolek 3527060107923353 3527062702140009
372 MOSTAIN Dusun Lek Kolek 3527060603850003 3527061112140010
373 ZAINUDDIN Dusun Lek Kolek 3527061902880003 3527061812190004
374 SAMSURI Dusun Lek Kolek 3527081612880001 3527060801200006
375 JUMMAH Dusun   Mangngar 3527064805770003 3527061609100001
376 RUIDEH Dusun Mangngar 3527060107872964 3527061309110015
377 HUNNAH Dusun Mangngar 3527060812470001 3527061910100110
378 PUSIDE Dusun Mangngar 3527064107501473 3527062912150003
379 NI'A Dusun Mangngar 3527064308860011 3527063012140009
380 P. SULIYAH /   SA'IN Dusun Mangngar 3527060107501393 3527062501120014
381 TARIMAN Dusun Mangngar 3527062106400004 3527062606140005
382 SUNIRAH Dusun Mangngar 3527066104700001 3527061910100177
383 MUHLIS Dusun Mangngar 3527061207771836 3527061712120007
384 RIDEH Dusun Mangngar 3527066103700002 3527061804069991
385 PUKIJA Dusun Mangngar 3527066005500002 3527061910100332
386 SUMIDEH Dusun Mangngar 3527064107691932 3527060109150009
387 SUHAM Dusun Mangngar 3527061811850003 3527061910100143
388 TORIMAN Dusun Mangngar 3528051304860004 3527062409190010
389 ARSIMA Dusun Mangngar 3527064107631523 3527061506110004
390 BEMA Dusun Mangngar 3527065105690003 3527061910100336
391 ILYES Dusun Mangngar 3527061409850004 3527060910180011
392 TOYYIB Dusun Mangngar 3527060203850012 3527062701120071
393 DARAH Dusun Mangngar 3527060107420058 3527062008340006
394 ASMAYEH Dusun Mangngar 3527060107400353 3527060806150010
395 MATDIKSAN Dusun Mangngar 3527060107511258 3527060501120013
396 RUSYEH Dusun Mangngar 3527064107702259 3527063008180005
397 NASIAH Dusun Mangngar 3527060107752288 3527060501120005
398 SAMAYYAH Dusun Mangngar 3527065501621293 3527063007120003
399 RODIYANA Dusun Mangngar 3527064107853069 3527062603130004
400 B. MISNATON Dusun Mangngar 3527066007630002 3527061910100279
401 NASIRAH Dusun Mangngar 3527064405680003 3527061304200011
402 SUMAERAH Dusun Mangngar 3527064107920403 3527061503160008
403 LATIPAH Dusun Mangngar 3527066105770002 3527060112100009
404 HOTIJAH Dusun Mangngar 3527064107822568 3527060501120028
405 SITI MARYAM Dusun Mangngar 3527064107953454 3527061509140007
406 SIBEH Dusun Mangngar 3527065407920009 3527062906150009
407 SAMA Dusun Mangngar 3527065204720004 3527060404120007
408 SAKIMIN Dusun Mangngar 3527060107590034 3527061804068856
409 MAIYEH Dusun Mangngar 3527064107802911 3527061710170001
410 HOSEINAH Dusun Mangngar 3527065007882553 3527061707180001
411 NUR SARI Dusun Mangngar 3527064107702158 3527060501120030
412 AMNA Dusun Mangngar 3527064703670002 3527061910100277
413 MUYEMAH Dusun Mangngar 3527065109970004 3517061207190005
414 MISDURAH Dusun Mangngar 3527064107872976 3527061306150013
415 MUSLIHA Dusun Mangngar 3527066507930002 3527062710160009
416 MISRAE Dusun Mangngar 3527066508990001 3527060608180001
417 MOH. TADI Dusun Mangngar 3527060107913144 3517062207190009
418 HOTIJEH Dusun Mangngar 3527084312900002 3527061202140003
419 MARYAM Dusun Mangngar 3527064107742015 3527061102110006
420 MARSINI Dusun Mangngar 3527064107621490 3527060803120046
421 TORIYEH Dusun Mangngar 3527064107691923 3527062805140007
422 SITTIYEH Dusun Mangngar 3527064107842790 3527063110190001
423 SUMIYEH Dusun Mangngar 3527066106750002 3527061009120018
424 HARIS Dusun Mangngar 3527060107883488 3527060207190014
425 PATMI Dusun Mangngar 3527064403730006 3527061506110007
426 DERUL HIKMAH Dusun Mangngar 3527064107893158 3527062610160003
427 SIDEH Dusun Mangngar 3527064107933362 3527061903140006
428 MUHTAR Dusun Mangngar 3527060107600139 3527061804069947
429 SEMARI Dusun Mangngar 3527060107571346 3527061309110015
430 WERSUKNI Dusun Mangngar 3527060107902886 3527061712190006
431 UMYANA Dusun Mangngar 6202125212840001 3527062810190001
432 SATIJA Dusun Mangngar 3527065112730008 3527062701200011
433 HASAN Dusun Mangngar 3527061910800003 3527061910100341
434 SAHERI Dusun Mangngar 3527060107872969 3527062607180007
435 SALAWI Dusun Mangngar 3527060301750003 3527062603120021
436 SAHIR Dusun Mangngar 3527062408800002 3527062610100681
437 MAS   JOHAN Dusun Mangngar 3527061011700016 3527062602160008
438 FARIDA   MUYAKIN Dusun Mangngar 3527060804870007 3527061612190007
439 TOYYIBEH Dusun Mangngar 3527064407900011 3527060506180004
440 UMMI KULSUM Dusun Mangngar 3527065407890004 3527061306140005
441 HASAN Dusun Mangngar 3527060107883031 3527060905190006
442 KHOTIB Dusun Mangngar 3527060705800004 3527062404180010
443 SAMIYEH Dusun Mangngar 3527064706850008 3527060203200006
Design By @Rony Brothers

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Imam Sahroni Darmawan : UU Desa Cerminan ‘Kemerdekaan’ Desa